LIBRARIANMAGAZINE.COM
 
 นิตยสารบรรณารักษ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒


 
เก็บตกสั้นๆ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุม CONSAL โดย สหัทยา คล้ายหาญ
  


          
     การประชุม CONSAL ครั้งที่14 ประเทศเวียดนาม นอกจากการประชุมในส่วนของ General Conference
แล้วประเทศเจ้าภาพได้จัด GALA NIGHT ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม CONSAL ประเทศเจ้าภาพได้มอบของที่ระลึก
แก่คณะกรรมการจากประเทศต่างๆ และในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามในชุดต่างๆ จากนั้น
เป็นการแสดงของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

           ผู้เขียนประทับใจการแสดงของประเทศอินโดนีเซียที่แสดงถึงพิธีแต่งงานของชาวอินโดนีเชียซึ่งมีพิธีการ
และอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดงได้อย่างพร้อมเพรียงกัน แสดงให้แก่ผู้เข้ารวมประชุมพร้อมแจกของชำรวยจริงๆที่ผู้
เข้าร่วมในงานแต่งงานจะได้รับซึ่งเป็นไข่ต้มห่อด้วยผ้าลูกไม้ที่สวยงาม เมื่อการแสดงจบลงได้รับการปรบมือจากผู้
เข้าร่วมประชุมเป็นการแสดงที่น่าประทับใจที่สามารถแสดงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ในส่วน
ของประเทศไทยได้นำเสนอการรำวงของไทย

                                   
                                             
ประเทศเจ้าภาพได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจากประเทศต่างๆ

                
                                      การแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม

                
                                                   พิธีแต่งงานของชาวอินโดนีเชีย


             
                                          ประเทศไทยได้นำเสนอการรำวงของไทย

 
          นอกจากนั้นยังมี culture tour ที่ไปอ่าวฮาลอง (Halong Bay) ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เลือกไปกัน
เพราะอ่าวฮาลอง นับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศรับรองในปี 2537
อยู่ในทะเลจีนใต้ ในเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง การเดินทางโชคดีที่ไม่มีฝนตก ผู้ร่วมประชุมแต่ละประเทศ
สนุกสนานกับการถ่ายรูปชมวิวร่วมกัน ทุกสายตาจับจ้องไปที่โขดหินผาที่ตั้งตระหง่านกลางอ่าวเบื้องหน้า
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทำให้ผู้เขียนคิดถึง เกาะพะงัน หรือ หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย ที่สุราษฎร์ธานี หรือเขาตะปู
ในพังงาซึ่งมีความสวยของหาดทรายที่ขาวกว่าและน้ำใสกว่า แต่อาณาบริเวณของอ่าวฮาลองนั้นกว้างใหญ่มาก
มีเกาะภูเขาจำนวนมากกว่า คณะของพวกเราได้เที่ยวชมเกาะแก่งน้อยใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ เข้าชมถ้ำที่ทุกท่านมาแล้ว
ต้องเข้าชมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดๆบนเรือ เมื่อขึ้นบนชั้นดาดฟ้าของเรือ
จะได้เห็นธรรมชาติที่ได้สร้างภูเขาหินปูน ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เรียงรายกันกว่าสองพันยอด กลายเป็นเกาะหรือภูเขา
แต่เป็นภูเขาที่ส่วนใหญ่ไม่มีชายหาด
   
         Ha Long Bay UNESCO World Nature Heritage in 1994

    
           บริเวณชาดหาด

           ในเกาะต่างๆยังมีถ้ำเล็ก ๆ กระจายอยู่ถึง 47 ถ้ำ มีอาณาบริเวณครอบคลุม 1553 ตารางกิโลเมตร
ฮาลองเบย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่าง นิงห์ (Quang Ninh) ที่ทิศเหนือติดกับประเทศจีน คำว่า ฮาลอง ในภาษา
เวียดนาม แปลว่า “มังกรร่อนลง” หรือในภาษาอังกฤษว่า Bay of the descending dragon มีที่มาจากตำนานเล่า
ขานถึงการค้นพบดินแดนแห่งนี้โดยผู้ครองนครในยุคล่าอาณานิคม ในขณะที่ล่องเรือผ่านอ่าว  ได้ปรากฏแสง
ประหลาดรูปร่างเหมือนมังกร ตามตำนานกล่าวว่า ฮาลองเคยเป็นเมืองท่าที่สงบสุข จนกระทั่งมีศตรูมารุกราน
เทวดาจึงส่งมังกรมาช่วยเหลือโดยก่อนที่ข้าศึกจะเข้าใกล้เมืองฮาลอง เจ้ามังกรก็พ่นไข่มุกออกมา เกิดเป็นเกาะ
แก่งเล็กๆขึ้นมากมาย เพื่อเป็นกำแพงสกัดกั้นไม่ให้ผู้รุกรานเข้ามาถึงฝั่งได้


       
                                         
         
                    
                       บรรณารักษ์จากประเทศไทยและลาว  

      
        เป็นเก็บตกสั้นๆสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุม CONSAL ครั้งที่ 15 บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย   

          

   

LIBRARIANMAGAZINE.COM