นิตยสารบรรณารักษ์ ..

นิตยสารบรรณารักษ์ฉบับใหม่ ยังไม่มีกำหนดออนไลน์นะคะ ต้องขออภัยคุณผู้อ่านทุกท่านที่
เคยติดตาม หวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาจัดทำกันอีก ในขณะที่ฉบับใหม่ยังไม่มีกำหนดจัดพิมพ์
ผู้อ่านยังคงอ่านทุกฉบับที่เคยออนไลน์ได้นะคะ  

การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมการอ่านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา ร่วมกับ ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

บรรณารักษ์สร้างศิลป์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ (Work Shop) “บรรณารักษ์สร้างศิลป์” 22-24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จัดโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TKpark และดับเบิ้ลเอ พาครูบรรณารักษ์ ครูศิลปะ และผู้บริหารโรงเรียนกว่า 250 คนจากทั่วประเทศมาร่วมมือกันสร้าง “ห้องสมุดมีชีวิต” ในสถานศึกษาของตน