การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมการอ่านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา ร่วมกับ ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

One Response to “การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมการอ่านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>